این روزها حرف‌وحدیث‌های زیادی در مورد احتمال تعلیق باقیمانده محرومیت پیام صادقیان به گوش می‌رسد؛ آنچه اگر رخ بدهد به معنای حضور این بازیکن در مصاف روز جمعه با سپاهان خواهد بود. همین مساله باعث ناراحتی و تشویش اصفهانی‌ها شده است، در حالی که بعید به نظر می‌رسد پیام حتی در صورت حضور در میدان بتواند آنقدرها برای پرسپولیس موثر باشد.
در واقع او حدود دو ماه از میادین دور بوده و اصلا در شرایط بازی قرار ندارد. به علاوه صادقیان آماده سال گذشته در بازی با سپاهان در فولادشهر نتوانست کار چندانی از پیش ببرد و در نهایت توسط دایی تعویض شد. حتی در صورت بخشودگی پیام هم چندان منظقی نیست که درخشان از او به عنوان بازیکن ثابت استفاده کند.