این تصاویر زیبا، اثر خانم کاتیرینا پرکینتون است. این خانم 45 ساله اسکاتلندی، با انتخاب مناظری رویایی در انگلستان و اسکاتلند، و با تکنیک خاص خود، توانسته است در اوج تابستان این تصاویر زمستان نما، (با تم رنگی سفید یخی و آبی کبود) را ثبت کند. پرکینتون برای ساخت این تصاویر زیبا از دوربین Canon 350 D استفاده کرده است.