ماهی خورک یا kingfisher پرنده جالب و زیبایی بوده که با مهارت خاصی درست به صید ماهی می زند.

یک عکاس انگلیسی توانسته از تعدادی از این پرندگان زیبا که در فاضلاب های شهر لندن زندگی می‌کنند عکاسی کند.