دو استرالیایی خلاق تصمیم گرفتند از کتاب های قدیمی و آسیب دیده برای هدفی زیبا و خلاقانه استفاده کنند. آنها این کتاب ها را به گلدان هایی جالب تبدیل کردند که در قلبشان کاکتوس هایی در حال رشد کردن هستند. استفاده از کاکتوس به این دلیل است که این گیاهان نیاز به آبیاری کمی دارند و این برای جلو گیری از خیس شدن و خراب شدن کتاب ها راه مناسبی است.