تهران-ایرنا- دانشمندان آمریکایی اخیرا کشف کرده اند، میکرو ارگانیسم هایی که در بدن انسان وجود دارند، می توانند داروهایی متنوع برای مقابله با بیماری های مختلف تولید کنند.

. به گزارش گروه علمی ایرنا از مدیکال نیوز تودی، سیستم دفاعی بدن اولین عرصه برای مقابله با بیماری است. اما این سیستم دفاعی بدون کمک یک دسته از میکروارگانیسم ها قادر به این کار نیست.

در روده ی بزرگ، بر روی پوست ما و بر غشاهای مخاطی، میلیاردها میکروارگانیسم وجود دارند که زندگی را برای میکروارگانیسم های مضر دیگر دشوار می سازند. آنها برای مثال فضا و مواد غذایی کافی را از آنها می گیرند.

اکنون دانشمندان کارکرد این نوع میکروارگانیسم های مفید را بیشتر زیر ذره بین برده و به این نتیجه رسیده اند که میکروبیوم بدن انسان، نوعی تولیدکننده دارو است.

میکروبیوم به تمامی باکتری ها و دیگر انواع میکروب ها که به طور معمول در بدن انسان، برای مثال در پوست یا در روده بزرگ، به سر می برند گفته می شود.

«مایکل فیشباخ» از دانشکده پزشکی هاروارد در بوستون می گوید: ما تاکنون گمان می بردیم که صنعت داروسازی به طور هدفمند، دارو تولید می کند. اما اکنون نشان داده شد که احتمالا داروهای مختلف توسط خود میکروبیوم های انسان هم تولید می شوند.

این دانشمندان به کمک یک نرم افزار، چگونگی ساخت مواد از طریق باکتری ها را بررسی کرده اند. باکتری ها می توانند موادی تولید کنند که با سلول های بدن در تعامل باشند و به این وسیله جلوی محرک های بیماری را بگیرند.

میکروبیوم های بدن باعث می شوند که انسان سالم بماند. اما اگر ترکیب عناصر میکروبیوم ها تغییر کند، احتمال ابتلا به بیماری افزایش می یابد.