با سلام
گوشی مذکور خاموش بدستم رسید (آبخودگی شدید)که با سرویس اولترا و ...روشن شد
ایرادات زیادی داشت که یکی یکی رفع شد ولی یکسره پیغام باطری ضعیف است میداد
که با تست باطری اورجینال و اتمی و...
چک کردن مسیر BSI حل نشد تا اینکه به این سلوشن برخوردم .

" alt="تصویر: http://www.uploadax.com/images/40728794871665925598.png" alt="" />" title="تصویر: http://www.uploadax.com/images/40728794871665925598.png" alt="" />" />
و
از جاییکه استاد بزرگواری توصیه کرده بودند در گوشیهای دارای نقشه سلوشن
رو با شماتیک مطابقت بدیم تا صحت سلوشن روشن بشه این کار رو کردم

" alt="تصویر: http://www.uploadax.com/images/97761023530537395412.png" alt="" />" title="تصویر: http://www.uploadax.com/images/97761023530537395412.png" alt="" />" />

" alt="تصویر: http://www.uploadax.com/images/03053932173742201993.png" alt="" />" title="تصویر: http://www.uploadax.com/images/03053932173742201993.png" alt="" />" />

مقاومت (R208) در مسیر MEAS_VBAT قرار داره که این باس به پایه W6 آی سی CUP200 (تغذیه)میره

" alt="تصویر: http://www.uploadax.com/images/64963948836626766886.png" alt="" />" title="تصویر: http://www.uploadax.com/images/64963948836626766886.png" alt="" />" />
با کمی کنکاش متوجه شدم آی سی تغذیه توسط این پایه و مسیر ولتاژ باطری رو اندازه گیری میکنه.
که بدلیل نشتی این مقاومت گوشی مدام این پیغام رو میده از این رو طبق سلوشن عمل کردم و مشکل حل شد(البته بهتره مقاومت تعویض بشه)