ادوارد کورتیس عکاس آمریکایی حدود سال 1900 میلادی تصاویر زیبایی را از زندگی سرخپوستان آمریکایی به ثبت رسانده است.