جزیره کوچک گراسهولم که تنها 200 متر عرض دارد در 13 کیلومتری سواحل ویلز در بریتانیا قرار دارد. با وجود کوچکی این جزیره لانه بزرگترین کلونی مرغان دریایی gannet میباشد. در فصل تولید مثل حدود 40 هزار جفت از این مرغان دریایی که بر آورد میشود 10 درصد کل مرغان دریایی دنیا است در این جزیره دور هم جمع میشوند.

اما شهرت این جزیره به دلیل وجود این پرنده ها نیست بلکه آثار آنها است که باعثشهرتش شده است. بدلیل ازدحام زیاد پرنده ها ، روی سطح این جزیره لایه ای ضخیم از فضله این پرندگان تشکیل شده است و بهمین دلیل نام این جزیره را guano گذاشته اند. این فضله ها باعث شده تا رنگ زمین این جزیره سفید باشد.