گروهی عکاس حرفه ای با حضور در پارک جانور شناسی "سان ست" سعی کرده اند با فراهم کردن فضایی شبیه به آتلیه از حیوانات این پارک عکاسی کنند. این گروه توانسته اند با نورپردازی های خاص و ایجاد زمینه های سیاه و سفید، از گونه های مختلف این پارک، عکس های ویژه ای را ثبت کنند.