به گزارش ایتنا، طرح باندلینگ تلفن ثابت و اینترنت ADSL چندی پیش توسط مدیر روابط عمومی مخابرات مطرح شد. طبق این طرح، مشترکان تلفن ثابت با خرید اینترنت ADSL مخابرات می‌توانند از مکالمه و پیامک رایگان بر روی تلفن ثابت بهرمند گردند.
مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات اظهار کرد: با تعریف بسته‌های تعرفه‌ای و سبد مکالمات، هزینه‌ای منطقی را برای مشترکان فراهم می‌کنیم که به سود آنهاست.
مکالمات نامحدود درون شبکه‌ای و پیامک محدود و GPRS نامحدود برای سبد مکالمات در نظر گرفته شده‌ است. بدین ترتیب مشترکان مبلغ مشخصی را پرداخت کرده و این طرح برایشان فعال می‌گردد. این طرح از طرح‌های تشویقی بوده که در مرحله کارشناسی قرار دارد و بزودی توسط شرکت مخابرات ایران ارائه می‌شود.