اچ ای وی می‌تواند خود را در دی ان ای بیمار پنهان کند و برای چند دهه در بدن مخفی شود بی آنکه علایم ایدز ظاهر شود. همین وضعیت است که درمان این بیماری را غیرممکن می کند.

باشگاه خبرنگاران : دانشمندان می‌گویند که موفقیت آنها در بیرون راندن ویروس اچ آی وی از مخفیگاه‌هایش در بدن گام "مهیج" تازه ای به سوی معالجه بیماری است.


اچ ای وی می‌تواند خود را در دی ان ای بیمار پنهان کند و برای چند دهه در بدن مخفی شود بی آنکه علایم ایدز ظاهر شود. همین وضعیت است که درمان این بیماری را غیرممکن می‌کند.


اکنون در مطالعه‌ای که در کنفرانس ۲۰۱۴ ایدز عرضه شده تحقیقات اولیه در شش نفر نشان می دهد که شیمی درمانی در حد خفیف می تواند ویروس را به اصطلاح بیدار یا ظاهر کند.


کارشناسان می‌گویند که این شروعی نویدبخش است اما بعید است به تنهایی برای نابود کردن اچ آی وی کافی باشد.


داروهای ضدویروسی می تواند شمار ویروس اچ آی وی در جریان خون را به یک سطح پایین و غیرقابل ردیابی تنزل دهد به این معنی که افراد آلوده به ویروس می توانند یک زندگی تقریبا عادی داشته باشند.


اما یک مشکل هست. اچ‌ آی وی می تواند دی ان ای خود را در دی ان ای انسان جا دهد و دور از دسترس داروها و سیستم ایمنی پنهان شود.


وقتی معالجه دارویی متوقف شد ویروس از این مخفیگاه بیرون می آید و دوباره حمله را شروع می کند.


مسئول تیم تحقیق گفت علیرغم شک و تردیدهای زیادی که از سوی شماری از دانشمندان ابراز می‌شد تیم او توانسته ویروس را از سلول بیرون بکشد. قدم بعدی نابود کردن ویروس خواهد بود.


وی افزود: مطالعه اکنون وارد یک مرحله تازه می شود که رومیدپسین را با دارویی برای تقویت سیستم ایمنی - که در مورد کار ما واکسن اچ آی وی است، ترکیب می‌کند.


عوارض جانبی این شیوه همان است که معمولا با شیمی درمانی ظاهر می‌شود که از جمله آن می توان به خستگی مفرط، کسل شدن اشاره کرد.