چنانچه از کاربران Word نسخه 2013 هستید، می‌توانید با استفاده از روش ساده، پاکت‌نامه‌ای با ابعاد دلخواهتان بسازید.

در ابتدای کار لازم است Word 2013 را اجرا نمایید، سپس به سربرگ Mailings بروید و بر روی Envelopes کلیک کنید.در پنجره جدید باز شده در قسمت Delivery Address آدرس گیرنده و در قسمت Return Address نیز آدرس فرستنده را وارد نمایید.


در قسمت Feed نیز می‌توانید محل قرارگیری پاکت روی کاغذ را مشخص نمایید.


با کلیک بر روی Option نیز می‌توانید ابعاد پاکت را مشخص نمایید.


با زدن Print نیز می‌توانید طرح را چاپ کنید.


برای طراحی برچسب نیز باید به سربرگ Labels مراجعه کنید.


در قسمت Address، آدرس فرستنده را وارد نمایید.


در قسمت Labels نیز می‌توانید ابعاد برچسبتان را نیز مشخص نمایید