190 هکتار زمین در ژاپن و نواحی اطراف آن پوشیده از گل های آبی رنگ زیبا و چشم نواز است