هنرمند انگلیسی به نام آنیا گالاسیو با استفاده از 10 هزار گل رز یک سوژه عکاسی برای خودش خلق کرده است. او با چیدن این گل های رز تازه ، در یک اتاق بسته از طول عمر و زندگی آنها عکسبرداری کرده است. نام این سری از عکس هایش را نیز از زندگی تا مرگ نام گذاری کرده است.