چنانچه شما هم از کاربران outlook نسخه‌ 2013 هستید و به دنبال ایجاد امضا در پایان ایمیل‌هایتان هستید، می‌توانید از این روش ساده استفاده کنید.
در ابتدای کار لازم است outlook را باز کنید. به قسمت file‌ رفته و Backstage را انتخاب نمایید.سپس option را انتخاب کنید. در این قسمت می‌توانید پست (mail) را در کادر سمت چپ انتخاب کنید.
پیمایش را به سمت پایین تا signatures ادامه دهید که دکمه امضا (singnatures) را ببینید و بر روی آن کلیک کنید.


سپس باید از درستی حساب ایمیلتان اطمینان حاصل نمایید.


بر روی دکمه‌ی جدید New کلیک کرده و به امضایتان یک نام اختصاص دهید. حالا در این قسمت باید متنی برای امضایتان انتخاب کنید.