نمایش بین المللی پرواز آکروباتیک در شهر اوستیا در 30 کیلومتری جنوب غرب شهر رم برگزار شد.