دریا را با امواجش از نزدیک دیده باید باشد کسی تا بداند امواج هولناک یعنی چه و از امواج عکس ها گرفته باید باشد همو تا بداند عکس زیبا گرفتن از امواج چقدر وقت و حوصله و دقت و مهارت می خواهد!

بنا بر این گزارش، کلارک لیتل، متخصص در گرفتن عکس از دریا است. این کار او است. کار او از زمانی آغاز شد که همسرش می خواست یک قطعه عکس گران حرفه ای از امواج را بخرد. او به خاطر صرفه جویی دست به دوربین برد و همچنان دوربین در دست است. البته حالا این دیگرانند که عکس های او را به قیمت گران می خرند!

دستاوردهای کلارک را با اعجاب می بینیم: