تمیز کردن دست ها پس از کارهای سنگین خانه. معمولاً پس از باغبانی و یا حرس کردن درختان و یا آشپزی، دست ها به شهد و شیره بعضی درختان و یا غذاهای مختلف آغشته شده و رنگ می‌گیرد. برای پاک کردن دست ها، کمی صابون مایع روی دست های خشک مان ریخته و کمی شکر روی آن می ریزیم. دست‌ها را به هم می‌مالیم و سپس با آب، کاملاً می‌شوییم. این کار باعث پاک و تمیز شدن کامل دست‌ها می‌گردد.