پايگاه اينترنتي دِريچست با بهره گيري از سكانسهاي به ياد ماندني در فيلمهاي معروف، اقدام به طراحي تصاوير متحرك كرده كه كاركترهاي فيلهاي را در حال گرفت عكس سلفي از خود نشان مي دهد.

عكسهاي سلفي(تصاويري كه توسط خود شخص از خودش گرفته مي شود) پس از برگزاري جوايز اسكار در ميان گروهاي مختلف مردم عادي و چهره هاي معروف بيشتر شد. به گونه اي كه شبكه اجتماعي اينستاگرام به محيطي براي انتشار اين گونه تصاوير تبديل شد. پايگاه اينترنتي دِريچست با بهره گيري از سكانسهاي به ياد ماندني در فيلمهاي معروف، اقدام به طراحي تصاوير متحرك كرده كه كاركترهاي فيلهاي را در حال گرفت عكس سلفي از خود نشان مي دهد.


تا باز شدن تصاوير شكيبا باشيد


كريستين بيل در فيلم بتمنهنري كاويل در فيلم مرد فولاديجيم كري در فيلم ماسكلئوناردو دي كاپريو در فيلم گتسبي بزرگمامور اسميت در فيلم ماتريكسدكتر واتسون در فيلم شرلوك هلمزرابرت داوني جي‌‎آر و جود لاو در فيلم شرلوك هلمزجوكر در فيلم شوواليه تاريكيجرارد باتلر در فيلم 300هري پاترلورد وولدمورت در فيلم هري پاتررايان گاستلينگ در فيلم جوخه گانگستربروس ويليس در فيلم لوپرگالادريل در فيلم ارباب حلقه هاگاندالف فيلم ارباب حلقه هاگالوم فيلم ارباب حلقه ها