عکس: نهمین تمرین تیم ملی در برزیل

خبرگزاری ایسنا: