عکس: آغاز جشن های فوتبال در برزیل
اشک و لبخند، اصلی ترین کلیدواژه های این روزهای دنیا خواهند بود.


آی اسپرت: دیگر چیزی به آغاز مهمانی بزرگ فوتبال باقی نمانده و همه جهان بی تابانه در انتظار دمیده شدن در سوت آغازین نخستین دیدار جام بزرگ هستند. از آن هایی که پرچم کشورشان را تن کرده اند و خودشان را به کشور میزبان رسانده اند تا شاید با دست های پر از غرور از برزیل به خانه برگردند، تا آن هایی که در دورافتاده ترین نقاط کره خاکی دست به دامن فرکانس های فوتبالی شده اند، همه و همه این روزها دلباخته مطلق مسیر توپ و دروازه اند. وای که هر گل به صورت همزمان چه پروانه هایی را خواهد سوزاند و چه شاپرک هایی را در دل آسمان رضایتمندی رها خواهد کرد. اشک و لبخند، اصلی ترین کلیدواژه های این روزهای دنیا خواهند بود.