رافائل نادال روز چهارشنبه با پيروزي بر داويد فرر به نيمه نهايي بازي هاي تنيس آزاد فرانسه راه يافت.


مرد شماره يک تنيس جهان با نتايج چهار بر شش ، شش بر چهار ، شش بر صفر و شش بر يک و در مجموع با نتيجه سه بر يک بر رقيب اسپانيايي خود غلبه کرد.

نادال در نيمه نهايي با اندي ماري انگليسي يا گائل مونفيلس فرانسوي روبه رو مي شود.