با این نوجوان نقاش و مطرح آشنا شوید
محمد قریقع؛ پیکاسو خردسال عرب!زیر باران موشک و گلوله هم می توان از دریچه زیبایی به عالم نگریست!

محمد قریقع از پنج سالگی قلم مو به دست گرفته و نقاشی کرده است و حالا که دوازده ساله شده او را پیکاسو عرب نامیده اند.
این نوجوان نقاش فلسطینی می گوید در کودکی آنچه از ظلم و اشغال می دیده بر کاغذ می کشیده و وقتی برادر بزرگترش کارهای او را دیده تشویقش کرده که قلم و کاغذ دست بگیرد تا بتواند در کارش پیشرفت کند. او علاوه بر دفاع از آزادی سیاسی و رفع اشغال، از حقوق زنان نیز دفاع کرده و معتقد است که در مواردی، زیبایی زنان باعث محدودیت آنان شده است.