به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران، دانشمندانی می گویند که سال گذشته پروژه ای را با هدف جستجوی هوش فرا زمینی یا SETI شروع کردند.
تصویری از تلسکوپ گرین بانک واقع در غرب ویرجینیا ، دانشمندان برای اولین بار با استفاده از این تلسکوپ ۳۶ ساعت جهت شناسایی امواج بیگانگان فضایی، منظومه های دور دست را جستجو کردند.

گروهی از دانشمندان با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده به وسیله ی تلسکوپ فضایی کپلر ناسا به امید شناسایی سیگنال های رادیویی بین سیاره های بیگانه ۳۶ ساعت را صرف گوش دادن به سیگنال ها کردند که به گفته محققان کشف حیات بیگانه در ۲۰ سال آینده امکانپذیر خواهد بود.

دن ورتیمر مدیر تحقیقات SETI در دانشگاه کالیفرنیا گفت: استراتژی های گوناگونی در پروژه ی SETI وجود دارد. اینکه حدس بزنیم سایر تمدن ها چه کار میکنند واقعا کار سختی است. با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده ی تلسکوپ کپلر ناسا در جستجو حیات بیگانه هستیم، این تلسکوپ در سال ۲۰۰۹ با هدف جستجوی سیارات هم اندازه ی زمین که دمای مناسبی برای وجود آب مایع ،که یکی از ملزومات حیات است ، به فضا فرستاده شد.

محققان می گویند سیزده روش برای یافتن هوش بیگانه وجود داردکه تلسکوپ رادیویی گرین بانک(Green bank) در غرب ویرجینیا اولین تلسکوپی بود که به مدت ۳۶ ساعت در اختیار این تیم قرار داده شد تا با استفاده از آن بتوانند به امواج رادیویی برای کشف ET ها گوش دهند. البته در این مدت امواج رادیویی بیگانه ای شناسایی نشد.

دانشمندان قصد دارند مطالعات گسترده ای را در مورد ۳۰ ستاره که در فاصله ی ۱۳ سال نوری از زمین قرار دارند انجام دهند. معمولا تحقیقات SETI روی ناحیه ی بسیار کوچکی از طیف الکترومغناطیسی انجام می شود.

ورتیمر افزود، ما قصد داریم که تحقیقات کاملی را در مورد، طول موج های مرئی، امواج فروسرخ و رادیویی انجام دهیم.