ماموران گمرک امانات پستی تهران در ارزیابی مجدد بسته های پستی بیش از پنج کیلو مواد مخدر کشف کردند.

به گزارش ایرنا، سه کیلو و 371 گرم از این مقدار را متا مفتامین(شیشه) تشکیل می داد که به طرز ماهرانه ای در یک تابلو جاسازی شده بود.

همچنین 723 گرم تریاک نیز در مغز پسته جاسازی شده بود که با هوشیاری مأموران گمرک امانات پستی کشف شد.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، این گزارش حاکی است، یک کیلو و 315 گرم تریاک جاسازی شده در جعبه حلوای هویج و باقلوا و دو گرم سوخته تریاک هم که در داخل کارت پستال جاسازی شده بود از سوی ماموران گمرکات امانات پستی کشف و طی صورتجلسه ای به نیروی انتظامی تهران بزرگ تحویل داده شد.