داشتن اقتدار نوعی اعتماد به نفس، خود توانمند سازی و خود کار آمدی در درون است که آن را فرزندان از پدر خود می‌آموزند.

دکتر شهرام وزیری روان‌شناس و هیأت علمی دانشگاه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: به نظر می‌رسد فرزندان چارچوب‌های خاصی را بیشتر از مادر خود یاد می‌گیرند. در عین حال این به معنای این نیست ک پدر هیچ تأثیری در تربیت و سلامت روان فرزندش ندارد. این‌که بعضی از پدران رسمی و اداری رفتار می‌کنند و فشار عاطفی توسط مادران هدایت می‌شود خیلی جنبه علمی ندارد. زیرا تحقیقات نشان داده است، آن‌ چیزی را که پدر می‌‌تواند به فرزندش یاد بدهد قطعا در سلامت روانی فرزندش مؤثر است.وی ادامه افزود: در این‌جا موضوعی به نام"اقتدار" مطرح می‌شود که کاملا با معنی حرف مرد یکی است و با زورگویی و دیکته کردن تفاوت دارد. در واقع اقتدار یک نوعی از اعتماد به نفس، خود توانمندسازی و خودکارآمدی در درون است که فرد را از بقیه ‌صفات منفی جدا می‌کند.دکتر وزیری در پایان بیان کرد: هر قدر فرزند زبون و بدون فهم اقتدار بزرگ شده باشد رفتارش تبدیل به رفتارهای دوگانه می‌گردد. عده‌ای اقتدار را با فریاد زدن، سلطه‌گری و خط و نشان کشیدن معنی می‌کنند و عده‌ای نیز با خواهش و تمنا و رفتار ترحم برانگیز رفتار می‌کنند. در واقع این‌ها نتیجه نیاموختن معنی"اقتدار" است. این گونه افراد مستعد افسردگی و اضطراب هستند و رفتارهای ضد اجتماعی دارند زیرا طعم محبت را به معنای واقعی محبت نکشیدند.