راهبه های بودایی هند در سفرهای بین المللی خود تصمیم گرفته اند تا به شناخت هنر سنتی خود یعنی ساخت فرش هایی از جنس هزاران دانه برنج بپردازند که البته علاقمندان بسیاری را در جهان پیدا کرده است.