ضربه ناک‌اوت چه آسیب‌هایی به بوکسورها وارد می‌کند؟


ضربه ناک‌اوت در بوکس باعث آسیب شدید مغز می‌شود و تعادل الکترولیت‌ها را بر هم می‌زند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، برای تماشاگران بوکس هیچ چیز هیجان‌انگیزتر از دیدن ضربه ناک اوت نیست اما این ضربه آسیب زیادی به بوکسور وارد می‌کند. این ضربه ممکن است باعث تورم و خونریزی مغزی و در آخر مرگ بوکسور شود. ضرباتی که به سر وارد می‌شوند، ضربه مغزی محسوب شده و ورزشکار را به مرگ نزدیک‌تر می‌کنند.

در بدن، سدیم، پتاسیم و کلسیم وجود دارد که به آنها الکترولیت گفته می‌شود. الکترولیت‌ها مسئول فعال کردن نرون‌های مغزی هستند. هر زمان که بوکسور ضربه‌ای دریافت می‌کند، پتاسیم از سلول‌ها خارج شده و کلسیم وارد می‌شود. به این ترتیب تعادل الکترولیت ها به هم می‌خورد.
با هر ضربه شدید این عدم تعادل بیشتر می‌شود و انرژی بیشتری برای این پروسه به هدر می‌رود. هنگامی که بدن دیگر توانایی برای ترمیم مغز ندارد، مغز از کار می‌ایستد تا انرژی باقی مانده را صرف بهبود آسیب‌دیدگی‌ کند.
هنگامی که آسیب‌دیدگی‌ در مغز ایجاد می‌شود، قلب خون را بیشتر به مغز می‌فرستد. اینجا زمانی است که باید مسابقه را متوقف کرد زیرا اگر ادامه پیدا کند باعث مرگ ورزشکار می‌شود.
برای فهمیدن این قضیه باید به پاهای بوکسور توجه کرد. بوکسوری که آسیب مغزی پیدا کرده است، تعادل پاها را از دست می‌دهد و نمی‌تواند حرکت کند. او نمی‌تواند به سرعت به سمت جلو یا عقب برود. بنابر این بوکسور نمی‌تواند از خود دفاع کند. بنابراین ضربه ناک‌اوت آسیب زیادی به مغز وارد می‌کند و ممکن است باعث مرگ بوکسورها شود.