در تفکر TCM، گوش ها دروازه کلیه در سطح بدن می باشند و نقش محوری مهمی در مسیر انرژی ارتباطی با یکدیگر بازی می کنند. کاهش شنوایی، وزوز گوش، ناشنوایی به معنای ناهماهنگی داخلی کلیه می باشد.

بر اساس طبیعت صداهای زنگ گوش ( وزوز گوش ) ، TCM می تواند ناهماهنگی خاصی را در داخل بدن تشخیص دهد. برای مثال، وقتی مریدین کبد (مسیر انرژی کبد)، مریدین مثانه گال، فانوس سه گانه مسیر انرژی، آتش شر می شود و آنها به ناحیه سر هدایت می شوند، گوشها وزوز گوش شدید خواهند داشت که حتی ممکن است توسط پوشاندن گوش این حالت تشدید شود.

وقتی مسیر انرژی طحال رطوبت مضر دارد جریان انرژی بالا رونده به سمت سر را مسدود می کند، همینطور وزوز گوش حالت ملایم تری دارد؛ و گاهی وزوز گوش فقط احساس می شود و به تدریج محو می شود، یا می توان با پوشاندن گوش در این حالت وزوز گوش را کنترل کرد. بعضی از این نقایص گوش به دلیل احساس خستگی کلیه خواهد بود.

1. مالش مرکز تاج سر 30 بار (شکل Du20)2. با شست دست فرو رفتگی های زیر استخوان پشت سر ( پایین جمجمه ) را مالش دهید، 30 بار (شکل Gb20)3.مالش مقابل گوش و پشت نرمه گوش شکل (Sj17 و شکل Si19)هر کدام 30 بار. سپس به طور موثر اطراف گوش ها را مالش دهید، 30 بار4. سمت پهلویی ستون فقرات را محکم مالش دهید، 30 بار.

5. گرفتن و مالش دادن بخش وسط کف دست، بین انگشت شست و انگشت اشاره ( شکل Li4 ) برای هر دست 30 بار.6.مالش دادن قسمت داخلی پشت استخوان قوزک مچ پا (شکل ki3 )در هر مچ پا 30 بار.این ماساژ عملکرد کلیه را بهبود بخشیده و موجب ارتقا کارکرد گوش می شود، که به کاهش زنگ زدن گوش، شنوایی ضعیف و مشکلات گوش داخلی کمک می کند. علاوه براین، مراحل بیشتری برای افراد در زیر آورده شده است:

* گوش زنگ های ناشی از بحران های عاطفی ، و همراه با سرگیجه، تحریک پذیری، خشکی دهان و یبوست:


- مالش دادن وسط پیشانی با پنجه انگشت سبابه، 30 بار.

- کف دست را روی ناف قرار داده و به صورت بالا و پایین، قسمت پایین شکم را مالش دهید، 30 بار.

- وسط پشت سر را مالش دهید (شکل Du16)، تعداد: 30 بار- در دو طرف پشت، کنار مهره صدری 9 را مالش بدهید. ( شکل Bl18 ) ، تعداد: 30 بار.(عکس بالا)

- گرفتن و مالیدن پشت (شکل (Sj6 و جلو (شکل (Pc6 از طرف ساعد که حدود 2 انگشت بالاتر از خط میانی از مچ دست، 20 بار در هر طرف.- فشار و مالیدن پشت پا، فشردن بین انگشت شست پا و انگشت دوم ( شکل (Lr3، تعداد: 30 بار در هر پا.- فشار و مالیدن قسمت کناری قوزک مچ پا (شکل( Gb40 تعداد 30 بار در هر مچ پا.(عکس بالا)

* زنگ زدن گوش مانند صدای جیرجیرک دشتی، به همراه ناشنوایی، سرگیجه ، فشار قفسه سینه و ترشحات گلو :


- گره کردن مشت و ضربه زدن وسط پشت سرشانه ( شکل Gb21)، تعداد 30 بار در هر طرف.- استفاده از انگشت وسط برای مالش کناره های پهلویی مهره صدری 3 ( شکل Bl13 )، تعداد 30 بار در هر طرف.(عکس بالا)

- مالش وسط جناغ سینه (شکل Rn17) ، تعداد 30 بار.- به صورت مورب روی منطقه قفسه سینه را ماساژ دادن ، 30 بار.

- مالش دادن پیشانی با پنجه وسط انگشت سبابه ، 30 بار.

* زنگ گوش بهمراه سرگیجه، درد کمر و انتشار منی

- مالش دادن پیشانی با پنجه وسط انگشت سبابه، 30 بار.

- مالش دادن دو طرف جانبی منطقه کمری، 60 بار.

- مالش دادن به صورت مورب در سراسر ناحیه کمر و منطقه لگن، 30 بار.

* زنگ گوش همراه با کم اشتهایی، افسردگی (افت روحی ) و نفس تنگی


- مالش دادن پیشانی با پنجه وسط انگشت سبابه، 30 بار.

- قرار دادن دست ها به شکل صلیب در بالای شکم و مالش منطقه، 30 بار.

- مالش دادن دو طرف بالایی ستون فقرات کمری، 30 بار.