معمای آب ریزش بینی کشف شد

محققان در امریکا از معمای آب ریزش بینی پرده برداشتند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دانشمندان مدرسه پزشکی دانشگاه کلرادو بر این باورند دستگاه تنفسی تحت تاخت و تازهای مداوم قرار دارد و بینی، نخستین خط دفاعی بدن به شمار میآید.

اغلب و به ویژه با گرم شدن هوا، حملات آلرژن ها شروع میشود و بدن را به جنگ با این تهدید وامیدارند. در این بین، میلیونها نفر به آبریزش بینی دچار میشوند و در نفشکشیدن دچار مشکل هستند.

محققان تاکنون دلیل آبریزش بینی را نمیدانستند و آن را به آلودگی هوا، عواطف قوی یا حتی غذاهای تند نسبت میدادند و قادر به ارائه درمانی خاص نبودند. هماکنون دانشمندان دانشگاه کلرادو به رهبری تامس فینگر، دلیل این عارضه را دریافتهاند و چنین دستاوردی میتواند به ارائه درمان در این زمینه بینجامد.

فینگر و تیمش سلولهایی را در بینیهای موشها یافته اند که میتواند کلید حل این معما باشد. این سلولها موسوم به «سلولهای chemosensory انفرادی» محرک های بالقوه را شناسایی کرده و آنها را به پایانه های عصبی حس کننده درد میفرستند. این عصبها سپس ماده ای را ترشح میکنند که مولفه های دفاعی بدن به نام «واکنش التهابی» را تحریک میکند. نتیجه، آب ریزش و مشکلات تنفسی مرتبط با آن است.

جزئیات این مطالعه در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شد.