به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران؛ و به نقل از شبکه خبری گیاهان دارویی، زگیلها در واقع تومورهای خوش خیم پوست و مخاطات هستند که در اثر ویروسهای پاپیلومای انسانی (hpv) ایجاد میشوند و همچنین دانههای کوچک سفت و سخت که روی پوست بدن پیدا میشود، اما درد ندارد. شیوع زگیل در حدود 7 تا 40 درصد افراد جامعه، و در اوایل نوجوانی شایعتر است.

برای رفع میخچه و زگیل باید مدت بیستوچهار ساعت یک برگ تره فرنگی را در سرکه قوی بخیسانید و بعد از اینکه جای میخچه و زگیل را کاملا شسته و پاک کردید یک قطعه از برگ تره فرهنگی را از سرکه که درآوردید و روی زگیل و یا میخچهی پا بگذارید و روی آن را با نواری محکم ببندید و بگذارید تا صبح فردای آن روز بماند. بعد نوار و برگ تره را از روی زگیل بردارید و با ناخن آن را بکنید، بعد انگشت خود را روی آن بگذارید، اگر احساس درد نمیشود میخچه یا زگیل به کلی خارج شده است، ولی اگر بر عکس احساس درد کردید علامت این است که ریشههای آن هنوز باقی است و باید یک قطعه پیاز یا برگهای عشقه (پیچک) را محکم به آن بمالید.

برای رفع زگیل، وسط پیاز برگی را گود کنید و در داخل آن گودی، مقداری نمک آشپزخانه بریزید تا آنجا بماند و آب شود. صبح و شب زگیل را با مایعی که در گودی پیاز پیدا شده است بمالید و پوستههای خشک گوشت زگیل را ببرید تا به کلی رفع گردد.

برای رفع میخچه و زگیل باید یک حبه سیر پخته و داغ را روی آن گذاشت و چندین دفعه در روز آن را عوض کرد.

میخچه و زگیل پا را با شیره انجیر میتوانید معالجه کنید و برای این کار باید شب و صبح، انجیر نرسیدهای را بچینید. وقتی از انتهای آن شیر سفیدی درآمد آن را به روی میخچهی پا و زگیل بگذارید به کلی رفع خواهد شد. از انتهای برگهای انجیر هم شیره سفیدی خارج میشود که همین خاصیت را دارد. دم برگهای جوان درخت گردو را روی میخچه و پینه و زگیل دست یا پا بمالید آنها را برطرف خواهد کرد.