- گردشگران طی تور سافاری در ماسای مارا، کنیا، لحظات شگفت انگیزی از یک عملیات نجات غیر منتظره را ثبت کرده اند. یک گوزن یالدار توسط تمساحی گاز گرفته شده و در حالی که امید چندانی به نجات وی نیست به سوی آب های عمیق تر کشیده می شود.
اما در شرایطی معجزه آسا یک اسب آبی که در نزدیکی محل شکار تمساح حضور دارد، مسیر خود را تغییر داده و به کمک گوزن یالدار می رود. سپس، چند اسب آبی دیگر نیز وارد صحنه شده و پس از فراری دادن تمساح، قهرمان مهربان حیوان نجات یافته را تا ساحل رودخانه همراهی کرده و وی را به طور کامل از خطر دور می کند.