به گزارش دریچه فناوری اطلاعات؛ زمانی که انتقال از دستگاه های IOS به یک تلفن هوشمند Xperia از Sony انجام می شود، تنها لازم است برنامه ی Xperia Transfer را روی دستگاه Xperia نصب کرد. دستورالعمل های ساده و سر راست از شما میخواهد تا دستگاه جدیدتان را از طریق کابل انتقال با دستگاه قدیمی جفت کنید. با این کار انتقال یکپارچۀ اطلاعات و محتوا آغاز میشود. علاوه بر این، همچنان می توان انتقال را از طریق نرمافزار اصلی PC companion انجام داد.
کاربران تلفنهای هوشمند مبتنی بر Android میتوانند اطلاعات و محتوا را با دانلود برنامۀ Sony Mobile Transfer از Google Play و جفت سازی دستگاه قدیمی شان با تلفن هوشمند جدید Xperia از طریق NFC، در صورت وجود، منتقل کنند.
انتقال از دستگاههای غیر Android به وسیلۀ PC Companion در کامپیوترهای شخصی و Sony Bridge for Mac برای کامپیوترهای Mac پشتیبانی میشود. هم PC Companion و هم Sony Bridge را میتوان به طور رایگان دانلود کرد یا به محض اتصال تلفن هوشمند Xperia به کامپیوتر، از روی آن نصب کرد.
برگۀ اطلاعات:
• دستگاههای پشتیبانی شده برای انتقال از آنها: دستگاههای مبتنی بر Android با نسخۀ ۲٫۱ یا جدیدتر و همچنین Blackberry و Apple
• اطلاعات پشتیبانی شده که قابل انتقال به Sony Xperia هستند: دفترچه تلفن، تقویم، پیامها (هم پیامک و هم MMS)، گزارشهای تماس، تصاویر، موسیقی
لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعاتی مانند دفترچه تلفن که با سرویسهای آنلاین همگامسازی میشوند، منتقل نخواهند شد.