کشف یازده ژن مرتبط با فشار خون

محققان دانشگاه کویین ماری انگلستان 11 تنوع توالی DNA را در ژنها کشف کردهاند که فشار خون بالا و بیماری قلبی را تحت تاثیر قرار میدهند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه اصفهان، محققان با بررسی دیانای 87 هزار و 736 نفر به تنوع ژنتیکی مرتبط با فشار خون پی بردند.

اعتبار سنجی این توالی در 68 هزار و 368 نفر دیگر صورت گرفت و در پی تحلیل های انجام شده، یازده ژن جدید کشف شد.

در سراسر جهان، فشار خون بالا باعث مرگ 7.5 میلیون نفر یعنی چیزی معادل 12.8کل مرگ ومیرها در جهان میشود. ژنها و عوامل سبک زندگی نظیر جذب نمک و چاقی، از فاکتورهای مهم خطرآفرین شمرده میشوند.

به گفته محققان، کشف این تنوع ژنتیکی جدید، بینش نوینی را در چگونگی تنظیم فشار خون توسط بدن در اختیار دانشمندان میگذارد و امیدها بر این است که این یافته منجر به طراحی و ابداع درمانهای جدیدتری - مانند هدف قرار دادن پروتئینهایی که تنظیم فشار خون را بر عهده دارند- برای بیماریهای قلبی عروقی و فشار خون شود.

این پژوهش در مجله Human Jenetics منتشر شده است.