شهردار منطقه 8 از گروه گشایی موانع ترافیکی درنقاط پر تردد سطح منطقه در روزهای پایانی سال خبر داد.
وی افزود: به همین منظور اصلاح هندسی، خط کشی محوری، نصب و بازسازی و نگهداری چراغ های راهنمایی و رانندگی، علائم ایمن، تابلوهای شناسایی و تعیین مسیر، انواع جانپناه ایمنی و گاردریل و سرپناه های ایستگاه های اتوبوس شرکت واحد از جمله برنامه های اجرایی است که در این راستا انجام می شود.

وی با اشاره به مناسب بازی معابر و پیاده روها جهت تردد معلولان گفت: به همین منظور نصب پل همسطح 15 مورد، نگهداری پل همسطح 25 مورد، نصب بالابر معلولین 6 مورد و مناسب سازی ورودی منازل جانبازان 9 مورد و پیاده روهای شرق تهران مناسب سازی شدند.

وی خاطر نشان کرد: نرده گذاری در اطراف میادین و تقاطع ها و رفیوژ معابر، نصب سرپناه، برگزاری کلاس های آموزشی ترافیک، نگهداری و ساماندهی پایانه های brt و توقفگاه حمل و نقل عمومی، ترمیم و نگهداری مسیر ویژه دوچرخه و خانه دوچرخه و شناسایی نقاط بحران و گره های ترافیکی در سطح منطقه و پیش بینی های مسیرهای جایگزین از دیگر برنامه های معاونت حمل و نقل ترافیک منطقه 8 است.