حسین توکلی مشاور ارشد رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاهخبرگزاری فارس، با اشاره به جزئیات کنکور سراسری سال 93 گفت: ثبتنام برای شرکت در آزمون سراسری سال 93 برای پذیرش دانشجو در دورههای روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، مجازی و بینالملل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاههای پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه فرهنگیان از روز شنبه 16 آذر ماه 92 از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش آغاز و در روز شنبه 23 آذر ماه پایان میپذیرد.

وی افزود: بر اساس مصوبه جلسه روز چهارشنبه 6 آذر ماه شورای سنجش پذیرش دانشجو، داوطلبانی که علاقمند به شرکت در گزینش و انتخاب کد رشته محلهای تحصیلی بر اساس آزمون در دانشگاه آزاد هستند همانند آزمون سال 92 ضرورت دارد نسبت به ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری سال 93 اقدام کنند.

مشاور ارشد رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین با اشاره به پذیرش دانشجویان بر اساس سوابق تحصیلی اذعان داشت: پذیرش دانشجو در رشتههای تحصیلی بر اساس آزمون با توجه به سوابق تحصیلی مرتبط موجود و تراز شده دانشآموزان که طی سالهای 84 تا 92 دیپلم خود را در رشتههای علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی بر اساس امتحانات نهایی و کشوری اخذ کردهاند حداکثر تا 25 درصد تأثیر قطعی دارد.

توکلی تأکید کرد: نمره کل نهایی بر اساس نمرات تراز شده انجام خواهد شد و سوابق تحصیلی برای داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی برای دیپلمههای نظام جدید رشتههای ریاضی، تجربی، انسانی و علوم معارف اسلامی سالهای 84 تا 92 است که امتحانات سال سوم دبیرستان آنها به صورت کتبی و سراسری برگزار شده است، اعمال خواهد شد.

وی افزود: بر اساس برنامه زمانی پیشبینی شده آزمون سراسری سال 93 در صبح و بعد از ظهر روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه 5، 6 و 7 تیر ماه 93 در حوزههای امتحانی برگزار خواهد شد.

مشاور ارشد رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه تأکید کرد: با توجه به مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو پذیرش در برخی از کد رشته محلهای دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی منحصراً بر اساس سوابق تحصیلی دیپلم، سال سوم آموزش متوسطه صورت میگیرد.

توکلی در ادامه اذعان داشت: تعداد کد رشته محلهای هر یک از مؤسسات آموزش عالی و فهرست کد رشتههای مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، پذیرش در سال 93 برای حدود 70 درصد کل ظرفیت آموزش عالی بر اساس سوابق تحصیلی انجام خواهد شد