گل Antirrhinum که نام عامیانه آن گل میمونی است، سالهاست که یکی از گل های محبوب برای باغچه است.

وقتی گل آن را از کناره ها فشار می دهید، دهان آن مانند اژدها باز و بسته می شود. وقتی این گل می میرد، غلاف دانه های آن بجا می ماند که ظاهر خوفناک تری دارد. ظاهراً وقتی گل میمونی خشک می شود، گل های آن شبیه به جمجمه اژدها می شوند و نمای ترسناکی به خود می گیرند.

تعجبی ندارد که در فرهنگ های باستانی، معتقد بودند که این گل نیروهای فراطبیعی دارد. آنها معتقد بودند که اگر کسی در باغچه خانه اش گل میمونی بکارد، در مقابل طلسم و جادو از فرد محافظت می کند.

یک افسانه دیگر درباره این گل وجود دارد: می گویند گل میمونی جوانی و زیبایی هر زنی که آن را بخورد، حفظ می کند.