محمد رازی در مورد راهکارهای حفظ سلامت زانو اظهار داشت: مفاصل بدن انسان علی‌الخصوص مفصل زانو که وزن بدن را تحمل می‌کند به تغذیه مناسب نیازمند است.

رئیس انجمن جراحی زانو، آرتروسکپی و آسیب‌های ورزشی ایران گفت: مفصل زانو در جهات مختلف حرکت می‌کند و فقط وظیفه خم و راست شدن را ندارد بلکه یک چرخش نسبی چند درجه‌ای دارد و هنگام خم شدن لغزندگی را نیز به همراه دارد.

فلوشیپ جراحی زانو تصریح کرد: هر مفصل انسانی برای اینکه سالم بماند باید حرکت کند تا تغذیه غضروف مفصلی به طور کامل و صحیح انجام شود چراکه بهترین تغذیه غضروف مفصلی هنگام راه رفتن است.

متخصص ارتوپدی ادامه داد: تغذیه غضروف مفصلی از رگ‌های خونی است بلکه از طریق اسمز است و هنگامی که فرد راه می‌رود غضروف مفصلی فشرده می‌شود و مجددا آزاد می‌شود و این فشردگی و آزاد شدن باعث نفوذ مایع مفصلی بین سلول‌های غضروف و تغذیه آنها می‌شود.

رئیس انجمن جراحی زانو، آرتروسکپی و آسیب‌های ورزشی ایران تصریح کرد: اگر به عللی مفصل بی‌حرکت بماند یعنی فرد ساعت‌ها فرد پشت صندلی بنشیند یا مدت طولانی روی زمین قرار بگیرد این مسئله باعث می‌شود تغذیه مفصلی مختل شود حتی نقاطی از مفصل که در تماس کامل و مستقیم نیستند به خاطر اینکه فشار به طور متناوب از روی آنها کم و زیاد نمی‌شود خاصیت اسمزی را نداشته و تغذیه نشوند.

وی افزود: اینگونه زندگی کردن باعث تخریب غضروف مفصلی، ضعیف شدن آن و در نهایت باعث درد می‌شود پس برای آنکه مفصل انسان بخصوص مفصل زانو سالم بماند باید دامنه حرکتی کامل داشته باشد و فعالیت فیزیولوژیکی خود را به طور کامل انجام دهد.

رئیس انجمن جراحی زانو، آرتروسکپی و آسیب‌های ورزشی ایران خاطرنشان کرد: راه رفتن و دویدن از فعالیت‌های طبیعی یک انسان است که باید در زندگی روزمره لحاظ شود و فرد نباید خود را از اینگونه فعالیت‌ها محروم سازد.