فاکتورهای خرید شاید بی خطر به نظر بیاید اما حاوی مقدار زیادی bpa است. وقتی انگشت دست با این فاکتورها تماس پیدا می کند، مقدار زیادی از این ماده جذب پوست می شود.