تصوير برداري مجموعه تلويزيوني " ما فرشته نيستيم " به كارگرداني فلورا سام ويژه نوروز 93 جمعه 4 بهمن ماه آغاز شد.به گزارش سینماخبر، در روزهاي قبل از عيد زندانيان براي گرفتن مرخصي تلاش زيادي مي كنند و به برخي از آنها مرخصي داده مي شود اما در اين بين با مرخصي 4 نفر از آنها كه بيشترين استحقاق براي دريافت مرخصي رادارند موافقت نمي شود و بدين ترتيب اتفاقات تازه اي آغاز مي شود ....

بنابر اين گزارش ، در اين سريال محمدرضا شريفي نيا در نقش منصور ، گوهر خيرانديش در نقش پري خواهر منصور ، علي صادقي در نقش سعيد يك زنداني ، برزو ارجمند در نقش مجيد يكي ديگر از زنداني ها و مليكا شريفينيا و غلامحسين لطفي هم از ديگر بازيگراني هستند كه در اين سريال بازي ميكنند.

نادر سليماني و داريوش موفق هم در اين سريال حضور دارند و نقش آدمهايي را بازي ميكنند كه با ايجاد اتفاقاتي باعث ميشوند اين چهار زنداني در كنار هم قرار گيرند و اتفاقاتي را شكل دهند.