تراریوم برای تزیین میزکار، میزناهارخوری یا حتی قرار دادن روی دیوار گزینه بسیار مناسبی به شمار می رود. گیاهان زنده ای که به صورت مینیاتوری در محفظه های شیشه ای زیبا جای خوش کرده اند و باغچه ای رویایی را به داخل خانه ما هدیه می کنند.

در این مطلب روش ساخت یک تراریوم ساده اما زیبا را مرحله به مرحله برایتان توضیح داده ایم.

1. روح تازه به خانه ببخشیدبا استفاده از گلدان ها بزرگ و کوچک می توانید فضای داخلی خانه را مزین کنید. برای اینکه گیاهان شما شخصیت خاص داشته باشند و خیلی جلب توجه کنند، می توانید تراریومی از آنها بسازید. اندازه این باغچه شیشه ای کوچک به سلیقه خود شما بستگی دارد. با تغییر اندازه محفظه، تعداد گل ها و نمای تراریوم نیز متفاوت خواهد بود.

2. وسایل موردنیاز• محفظه شیشه‌ای

• تکه های زغال چوب

• خاک

• دستکش

• گیاهان تراریوم

• آبپاش

• خزه

• بیلچه

3. آماده سازی زمین
حدود دو تا 5 سانتی متر از قسمت زیرین محفظه ها را با زغال چوب پرکنید.

4.مخلوط خاک و زغال
باقی مانده زغال را با خاک مخلوط کنید و با استفاده از بیلچه، آنها را داخل محفظه روی زغال ها بریزید.

5. اضافه کردن لایه دومحدود یک‌سوم یا یک‌چهارم محفظه شیشه‌ای را با مخلوط خاک و زغال پر کنید. هر یک بار که خاک می ریزید محفظه را تکان دهید تا هوای میان خاک ها گرفته شوند و حجم ظاهری آنها بخوابد.

6. گل ها را بکارید
گل ها را به آرامی و با احتیاط زیاد از گلدان های پلاستیکی خود خارج کنید و درون خاک قرار دهید. مطمئن شوید به خوبی در خاک جای گرفته اند. اگر گیاه ریشه‌دار انتخاب کرده اید باید مراقب باشید ریشه بیرون نماند و خشک نشود. بین کاشت گیاهان باید فاصله بگذارید تا بتوانید خاک اضافه کنید.

7.هواگیری خاک
دستکش ها را دست کنید و خاک های اطراف هر گیاه را به پایین فشار دهید تا خاک آنها سفت شوند. با باید حواستان باشد گیاهان از محفظه بیرون نزنند و ترجیحا قد آنها از قد گلدان شیشه ای کوتاه تر باشد.

8. رویه نهاییبا کمک دستکش ها، خزه ها را میان گیاهان و روی خاک بگذارید.

9. آب دادندر آخرین مرحله باید به گیاهان آب بدهید و محفظه را در جایی قرار دهید که نور غیرمستقیم آفتاب به آنها برسد. برای آبیاری های بعدی، با توجه به محیط و گیاهانی که انتخاب کرده اید، متغیر خواهد بود. اما همیشه پیش از آبیاری گیاه از خشک بودن خاک اطمینان حاصل کنید.

10. گیاهان تراریوم را باید هرچند وقت‌یکبار هرس کنید.اگر رشد کردند و از محفظه بیرون آمدند، آنها را قیچی کنید. کوتاهی یا بلندی گیاهان به سلیقه شخصی شما بستگی دارد.