با توجه به تاثير سرما بر كارایی گوشی هاری موبايل، بهتر است كاربران با توجه به شرايط آب و هوایی نامساعد گوشی مناسب و مقاومی انتخاب نمايند.

تاثير گرما بر عملكرد گوشی ها اثبات شده می باش اما به تازگی اطلاعات جديدی در مورد مشكلاتی كه ممكن است سرمای شديد در گوشی ها ايجاد نمايند منتشر شده است. در حالی که گرم شدن دستگاه باعث از کار افتادن گوشی نمی‌شود، اما سرما باعث خاموش شدن موبایل می‌شود.

اخیرا یک شرکت فناوری اقدام به آزمایش آسیب و تاثیری که سرما روی گوشی‌های موبایل می‌گذارد کرده است. برخی از گوشی‌ها در سرما زودتر از دیگر دستگا‌ه‌ها از کار می‌افتند، اما زمانی که گوشی در درجه حرارت معمولی قرار می‌گیرد این دستگاه‌ها به حالت عادی باز می‌گردند.

در شرایط آب و هوای سرد، باتری گوشی‌های موبایل کم‌کم سرد شده و صفحه نمایش سفید می‌شود و گوشی خاموش می‌شود. بر اساس این گزارش، شرایط جوی و صنعت‌های فناورانه با شرایط جوی به شکل مستقیم در ارتباط هستند.