[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

Release Group: TE (Scene)
Release Name: Drox.Operative.v1.014-TE
Release Date: Jul 10, 2013
Retail Date: Jul 10, 2013
Filename: Drox.Operative.v1.014-TE
Source: DVD
Size: 159 MB
Genre: Role-Playing
Critics: 7.8/10
Published by: Soldak Entertainment, Inc.
Developed by: Soldak Entertainment, Inc

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] 160 MB