این میز خلاقانه و زیبا که ساخته شده از شیشه می باشد طراحی هنرمند خلاق John foster می باشد.
طراحی خلاقانه این میز به صورتی است که وقتی نور به پایه و قسمت های مختلف این میز برخورد می کند رنگ های مختلفی را روی دیوار منعکس و دکوراسیون خانه تان را رنگی می کند.