مرکز مطالعاتی جمعیتی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد 1375بسم الله 1369شرکت دژ گرافیک 1364شرکت تحقیقاتی پژوهش 1369طرح برای چهره ی عمو نوروز 1368


شرکت تهاتری شرق 1364شرکت دنا فیلم 1371شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن 1364شرکت بزرگراه شمال 1375شرکت کامپیوتری ارژن پیکر 1375فروشگاه تهران در باکو 1369


نشانه ی طراح 1364شرکت توریستی کاروان صحرا 1370


همایش خانه های کارگری ایران 1375آب منطقه ای مازندران 1369مرکز خلاقین ژاپن J.C.A 1369شرکت شیشه ای همدان 1363مرکز ماشین آلات راه سازی 1376شرکت سیروپ 1367شرکت لوازم پزشکی درمانگر 1369طرح برای کلمه ی ART 1372شرکت سبزیجات مریم 1369شرکت کارتن تاژان 1375فرودگاه کیش 1376نشانه ی طراح 1363شرکت بازرگانی جاده ی ابریشم 1368شرکت مهندسی مشاور بولد 1375شبکه ی سراسری جمهوری اسلامی ایران 1371