استفتاء درباره حریم خصوصی در خودرو
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به پرسش شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) درباره حریم خصوصی در خودرو شخصی پاسخ گفت.


پایگاه خبری شفقنا: حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به پرسش شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) درباره حریم خصوصی در خودرو شخصی پاسخ گفت.

متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

شفقنا: آیا خودرو شخصی جزو حریم خصوصی تلقی می شود و داخل خودرو تابع احکام حریم خصوصی است؟

پاسخ آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

بسمه تعالی

داخل خودرو جزو حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند ولی جهات شرعی را مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود.