ویژگی‌های این مجموعه:

- ارائه درایورها با ورژن دقیق
- مشخص کردن
32 بیتی و 64 بیتی بودن درایورها
- تفکیک با توجه به ویندوز پشتیبانی کننده
- ارائه درایورهای ویندوز
XP‌ و ویستا و حتی ویندوز 7
- ارائه مناسبترین و جدیدترین درایور حتی بهتر از سایت
ATI
- حذف درایورهای تکراری
- تصحیح حجم و نام درایورها حتی نسبت به سایت
ATI
- ذکر حجم برای هر درایور و فایل
و ...

سه دسته اصلی درایور:


1- کارت‌های سری HD که عبارتند از:

AMD Radeon™ HD 7900 Series
AMD Radeon HD 7800 Series
AMD Radeon HD 7700 Series
AMD Radeon HD 7300 Series
ATI Radeon HD 4870 X2 Series
AMD Radeon HD 6900 Series
AMD Radeon HD 6800 Series
AMD Radeon HD 6700 Series
AMD Radeon HD 6600 Series
AMD Radeon HD 6500 Series
AMD Radeon HD 6550D Series
AMD Radeon HD 6410D Series
AMD Radeon HD 6530D Series
AMD Radeon HD 6370D Series
AMD Radeon HD 6310D Series
AMD Radeon HD 6300 Series
AMD Radeon HD 6200 Series
ATI Radeon HD 5600 Series
ATI Radeon HD 5500 Series
ATI Radeon HD 5400 Series
ATI Radeon HD 4890 Series
ATI Radeon HD 4850 X2 Series
ATI Radeon HD 4800 Series
ATI Radeon HD 4700 Series
ATI Radeon HD 4670 Series
ATI Radeon HD 4650 Series
ATI Radeon HD 4600 Series
ATI Radeon HD 4550 Series
ATI Radeon HD 4350 Series
ATI Radeon HD 3800 Series
ATI Radeon HD 3600 Series
ATI Radeon HD 3400 Series
ATI Radeon HD 5900 Series
ATI Radeon HD 2900 Series
ATI Radeon HD 5800 Series
ATI Radeon HD 2600 Series
ATI Radeon HD 5700 Series
ATI Radeon HD 2400 Series

2- کارت‌های گرافیک‌های مخصوص لب‌تاپ سری Mobility Radeon HD که عبارتند از:

AMD Mobility Radeon™ HD 6900M Series
AMD Mobility Radeon HD 6800M Series
AMD Mobility Radeon HD 6300M Series
AMD Mobility Radeon HD 6300 Series
AMD Mobility Radeon HD 6200 Series
AMD Mobility Radeon HD 5800 Series
AMD Mobility Radeon HD 5700 Series
AMD Mobility Radeon HD 5600 Series
AMD Mobility Radeon HD 5400 Series
AMD Mobility Radeon HD 5100 Series
AMD Mobility Radeon HD 4800 Series
AMD Mobility Radeon HD 4600 Series
AMD Mobility Radeon HD 4500 Series
AMD Mobility Radeon HD 4200 Series
AMD Mobility Radeon HD 4100 Series
AMD Mobility Radeon HD 3800 Series
AMD Mobility Radeon HD 3600 Series
AMD Mobility Radeon HD 3400 Series
AMD Mobility Radeon HD 3200 Series
AMD Mobility Radeon HD 3100 Series
AMD Mobility Radeon HD 2700 Series
AMD Mobility Radeon HD 2600 Series
AMD Mobility Radeon HD 2400 Series
AMD PowerXpress™ enabled notebooks
AMD Radeon HD 6620G Series
AMD Radeon HD 6520G Series
AMD Radeon HD 6480G Series
AMD Radeon HD 6380G Series
AMD Radeon HD 6310G Series
AMD Radeon HD 6250G Series

3- کارت‌های سری 9500 تا X2100 که عبارتند از:

ATI Radeon 9500 Series
ATI Radeon 9550 Series
ATI Radeon 9600 Series
ATI Radeon 9700 Series
ATI Radeon 9800 Series
ATI Radeon X300 Series
ATI Radeon X550 Series
ATI Radeon X600 Series
ATI Radeon X700 Series
ATI Radeon X800 Series
ATI Radeon X850 Series
ATI Radeon X1050 Series
ATI Radeon X1300 Series
ATI Radeon X1550 Series
ATI Radeon X1600 Series
ATI Radeon X1650 Series
ATI Radeon X1800 Series
ATI Radeon X1900 Series
ATI Radeon Xpress Series
ATI Radeon X1200 Series
ATI Radeon X1250 Series
ATI Radeon X2100 Series

4- کارت‌های سری 7000 تا 9250 که عبارتند از:

ATI Radeon 7000 Series
ATI Radeon 7200 Series
ATI Radeon 7500 Series
ATI Radeon 8500 Series
ATI Radeon 9000 Series
ATI Radeon 9200 Series
ATI Radeon 9250 Series

نکات:

1- اگر درایوری برای ویندوز ارائه نشده مشخص می شود که شرکت
ATI برای آن درایور نساخته است. (مثلا درایور ویندوز ویستا برای سری 9250)
2- در صورت به روز شدن درایورها، درایورهای جدید جایگزین می‌شود.
3- درایورهای ویندوز
2000 و 98 و Me به دلیل قدیمی بودن ارائه نشده است.
4- لینک درایورهای لب‌تاپ هم قرار داده شد. برای این کارت‌ها درایور ویندوز
XP وجود ندارد.


لینک دانلود :

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 13.12 - سری HD 5000 تا HD 7000 - ویندوز 7، 8 و 8.1 - 32 بیتی - 152 مگابایت - (به‌روزشده)
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 13.12 - سری HD 5000 تا HD 7000 - ویندوز 7، 8 و 8.1 - 64 بیتی - 203 مگابایت - (به‌روزشده)
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 13.12 - سری HD 5000 تا HD 7000 - ویندوز ویستا - 32 بیتی - 151 مگابایت (به‌روزشده)
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 13.12 - سری HD 5000 تا HD 7000 - ویندوز ویستا - 64 بیتی - 208 مگابایت (به‌روزشده)
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 13.9 - سری HD 5000 تا HD 7000 - ویندوز اکس‌پی - 32 بیتی - 95 مگابایت
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 13.9 - سری HD 5000 تا HD 7000 - ویندوز اکس‌پی - 64 بیتی - 134 مگابایت
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 13.12 - سری HD 5000 تا HD 8000M (لپ‌تاپ) - ویندوز 7، 8 و 8.1 - 32 بیتی - 103 مگابایت - (به‌روزشده)
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 13.12 - سری HD 5000 تا HD 8000M (لپ‌تاپ) - ویندوز 7، 8 و 8.1 - 64 بیتی - 201 مگابایت - (به‌روزشده)
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 13.4 - سری HD 5000 تا HD 7000M (لپ‌تاپ) - ویندوز ویستا - 32 بیتی - 89 مگابایت
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 13.4 - سری HD 5000 تا HD 7000M (لپ‌تاپ) - ویندوز ویستا - 64 بیتی - 135 مگابایت
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 13.1 - سری HD 2000 تا HD 4000 (دسکتاپ و لپ‌تاپ) - ویندوز 8 - 32 بیتی - 102 مگابایت
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 13.1 - سری HD 2000 تا HD 4000 (دسکتاپ و لپ‌تاپ) - ویندوز 8 - 64 بیتی - 146 مگابایت
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 13.9 - سری HD 2000 تا HD 4000 (دسکتاپ و لپ‌تاپ) - ویندوز ویستا و 7 - 32 بیتی - 104 مگابایت
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 13.9 - سری HD 2000 تا HD 4000 (دسکتاپ و لپ‌تاپ) - ویندوز ویستا و 7 - 64 بیتی - 153 مگابایت
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 13.1 - سری HD 2000 تا HD 4000 (دسکتاپ و لپ‌تاپ) - ویندوز اکس‌پی - 32 بیتی - 106 مگابایت
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 13.1 - سری HD 2000 تا HD 4000 (دسکتاپ و لپ‌تاپ) - ویندوز اکس‌پی - 64 بیتی - 144 مگابایت
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 10.2 - سری 9500 تا X2100 - ویندوز ویستا و 7 - 32 و 64 بیتی - 95 مگابایت
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 10.2 - سری 9500 تا X2100 - ویندوز اکس‌پی - 32 و 64 بیتی - 75 مگابایت
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 6.11 - سری 7000 تا 9250 - ویندوز اکس‌پی - 32 بیتی - 48 مگابایت
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 13.12 - سری HD 5000 تا HD 8000 (دسکتاپ و لپ‌تاپ) - لینوکس 32 و 64 بیتی - 155 مگابایت - (به‌روزشده)
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نسخه‌ی 13.1 - سری HD 2000 تا HD 4000 (دسکتاپ و لپ‌تاپ) - لینوکس 32 و 64 بیتی - 103 مگابایتحجم :
600MB

پسورد :
www.softgozar.com