ایوب آقاخانی مدیر بخش رادیو تئاتر سی‌ودومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شد.به گزارش سينما خبر، به نقل از روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی رادیو، در بخشی از این حکم که به امضای اسماعیل عالی‌زاد دبیر سی‌ودومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر رسیده، آمده است: تئاتر که بستری شایسته در تعامل میان هنرمند و مخاطب است، در فرآیند تحول خود با رویداد مهم جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر روبه روست. گذار موفق از این مرحله در کنار تلاش‌های بی‌دریغ هنرمندان تئاتر، نیازمند مدیریت کار آمد توسط کارشناسان فرهیخته و مجرب است، با توجه به دانش، تعهد و تجارب، به عنوان مدیر بخش رادیو تئاتر سی‌و‌دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب می‌شوید.

آقاخانی به عنوان کارگردان، نویسنده و بازیگر در مرکز هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش حضور مستمر دارد.