سلام دوستان.
مرحله ی struck down رو چه جوری باید رد کنم؟
(اول بازی فقط نشونه ی یه اسلحه هست که وقتی روی دشمن میری رنگش زرد میشه)

ممنون