سید علی ضیاء صبح امروز - یکشنبه (10 آذر ماه) - در برنامه «ویتامین 3» اعلام کرد، طبق هماهنگی با پایان رأفت قرار است فروش پیراهن مالدینی به خیرین پنجشنبه، 14 آذر در این برنامه زنده شبکه سه صورت بگیرد.

وی امروز از خیرین خواست در این اقدام انسان دوستانه مشارکت کنند.

در بازی دوستانه پیشکسوتان پرسپولیس و میلان، پایان رأفت بازیکنی بود که پس از به صدا درآمدن سوت پایان مسابقه به سمت مالدینی رفت و پیراهنش را با او عوض کرد.

رأفت پس از این اقدام اعلام کرد پیراهن مالدینی را برای کار خیر به فروش خواهد رساند و بر اساس این خبر، فروش پیراهن فوق ‌ستاره میلانی‌ها در برنامه «ویتامین 3» صورت خواهد گرفت.